Luk x
Roadmap
Snus til kommende features eller funktioner, der er under udvikling eller på tegnebrættet.
Visuel diagram visning
Færdig
Gør det nemmere at analysere data, ved at præsentere data i respektive diagrammer, så som cirkeldiagram og søjlediagram.
Lokationer - Tilføj egne adresse markører på kortet
Færdig
Gør det muligt at tilføje sine egne adressepunkter, som markører på kortet. Du kan vise disse punkter efter en søgning. Dette kan benyttes, til at få indsigt i egne, eller konkurrenters lokationer eller kunders placering.
Sammenlign søgninger
På tegnebrættet
Gør det muligt at sammenligne en søgning med en anden. Dette kan bruges til at sammenligne succesfulde lokationer med nye.
Visuel datavisning af trafik, personer og bilers færden omkring et adressepunkt
På tegnebrættet
Gør det muligt at se personers trafikadfærd omkring et adressepunkt. Dette kan bruges til at se hvor meget trafik der er omkring et adressepunkt.